บริษัทเคิร์น-ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในสาขาของกลุ่มบริษัทเคิร์น-ไลเบอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสาขาตั้งอยู่ในหลายประเทศ เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตสปริง

เป้าหมายของเรา คือการนำเสนอ สปริงหลากหลายชนิด ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภค สำหรับตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ

บริษัทเคิร์น-ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2538 มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ จังหวัดระยอง ประเทศไทย เราผลิตสปริงโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อผลิตสปริงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมจากเรา


ข่าวสาร

บริษัท เคิร์น-ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Contacts

Paul Gater
Paul Gater
โทรศัพท์: +66 (0)38-643-799
อีเมล์: paul.gater@kern-liebers.co.th

ติดต่อ

Paul Gater
Paul Gater
โทรศัพท์: +66 (0)38-643-799
อีเมล์: paul.gater@kern-liebers.co.th
Enable map Disable map

Kern-Liebers ประเทศไทย

KERN-LIEBERS ทั่วโลก

Global presence of the KERN-LIEBERS Group of companies

กลุ่มบริษัทเคิร์น-ไลเบอร์สมีการว่าจ้างพนักงานกว่า 6,900 อัตราในกว่า 50 บริษัท ตั้งอยู่ในที่ต่างๆกว่า 40 แห่งทั่วโลก

อื่นๆ »